Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2019

7567 73da

Nicole Kidman in Alexander McQueen Silver moon dress
Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami

June 24 2019

3515 c0ba 500

w nocy z 21 na 22 czerwca wypadła najkrótsza noc w roku, czyli noc kupały zwana też Nocą Kupalną, Kupalnocką, Kupałą lub Sobótką.

jest to święto wielowątkowe. przede wszystkim łączy się z dwoma żywiołami: ognia i wody, które pełnią szczególną rolę ze względu na swoją oczyszczającą moc. jednocześnie dotyczy ono słońca i księżyca, urodzaju, płodności, radości i miłości, zakończenia wiosny i powitania lata.

wierzono, że z powodu szczególnego czasu, jakim jest najkrótsza noc w roku, ułatwiony był kontakt z zaświatami i tym samym magiczne obrzędy miały znacznie większą siłę oddziaływania. tej nocy miejsca w których Słowianie uprawiali czary, ozdabiane były zielonymi gałęziami i wieńcami z polnych kwiatów i ziół. ceremonia zaczynała się od zgaszenia wszystkich palenisk we wsi i rytualnego rozpalenia ogniska z drewna dębu lub jesionu i brzozy. następnie od tego pierwszego, dużego stosu wzniecano kolejne, mniejsze.

najpopularniejszą z tradycji słowiańskich związanych z Kupalnocką jest chyba obrzęd związany z wiankami. niezamężne dziewczęta plotły okręgi z kwiatów i magicznych ziół a następnie, przy śpiewach i tańcach, wpinały w nie płonące łuczywo i puszczały wianki na wodę licząc, że dobre moce pomogą im w zdobyciu odpowiedniego ukochanego. w dole rzeki, przy brzegu, czekali chłopcy, którzy próbowali wyłapać plecionki. każdy, któremu się to udało wracał do świętującej gromady i szukał właścicielki wiązanki. następnie młodzi parami oddalali się do lasu, by na mokradłach szukać magicznego kwiatu paproci, wróżącego pomyślny los, obdarzającego bogactwem, siłą i mądrością. ponieważ zdobycie rośliny nie było łatwe – strzegły jej widzialne i niewidzialne straszydła, poszukiwania zazwyczaj były tylko pretekstem by zaszyć się gdzieś w ustronnym miejscu i uprawiać seks.

poza obyczajem związanym z wiankami i perunowym kwiatem, na różnych obszarach słowiańszczyzny występowało wiele odmiennych rytuałów: w ogniu palono zioła a także składano bogom ofiary ze zwierząt, odprawiano rozmaite wróżby (z kwiatów, ziół, wody w studniach) bardzo często związane z miłością lub takie, które miały pomóc poznać przyszłość.  tańczono i skakano wokół ognisk, co często było połączone ze śpiewem i dzikimi wrzaskami a miało oczyszczać, chronić przed złymi mocami i chorobą. obchodzono domostwa z pochodniami, co miało zapewnić bezpieczeństwo, pomyślność i ochronę przed złymi siłami. nieodłącznym elementem było również oczywiście ucztowanie przy wtórze bębnów i śpiewu.

powszechnie wierzono, iż osoby biorące czynny udział w uroczystościach, przez cały rok będą żyły w dostatku, szczęściu, urodzaju i zdrowiu.

warto wspomnieć, że po Noc Kupalna znosiła zakaz spożywania darów Matki Natury – można było bez obaw o gniew bogów jeść czereśnie, wiśnie, jagody i inne owoce, które zdążyły już dojrzeć.

myślę, że spokojnie można napisać, że jest to najważniejsze słowiańskie święto - pełne radości, seksu, magii i rytuałów, które zapewniały pomyślność na kolejny rok, czego i Wam życzę!

Reposted fromstragan-ze-snami stragan-ze-snami

April 23 2015

4226 f700

October 11 2014

2023 f1ff 500
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik
1551 5d38 500
Reposted frombialy-krolik bialy-krolik

September 08 2014

3281 7a17
Reposted fromfor-witches for-witches

December 26 2012

7572 df89 500
Reposted frommrgulch mrgulch
7558 c5c6 500
Reposted frommrgulch mrgulch

May 22 2012

8453 5bff
Reposted frommrgulch mrgulch

February 06 2012

9065 5771
Reposted frommrgulch mrgulch
7315 2932 500
Reposted frommrgulch mrgulch
8181 11fe 500
Reposted frommrgulch mrgulch
8464 5fbb 500
Reposted frommrgulch mrgulch
8471 fad8 500
Reposted frommrgulch mrgulch
9068 d395 500
Reposted frommrgulch mrgulch
5166 e95c 500
Reposted frommrgulch mrgulch
1152 35ae 500
Reposted byOutside-the-box Outside-the-box

October 15 2011

8030 6b4d
Reposted from654675674 654675674
7849 dc21
Ukonvasara
7740 2105 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl